Σύνδεσμοι

www.rcog.org.uk
Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μεγάλης Βρετανίας
www.esge.org
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης
www.bsccp.org.uk
Βρετανική Εταιρεία Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου
www.isuog.org
Διεθνής Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία
www.fsrh.org
Βρετανική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Υγείας
www.hsccp.gr
Ελληνική εταιρεία Παθολογίας τραχήλου και κολποσκόπησης
www.mastologia.gr
Ελληνική εταιρεία μαστολογίας
www.hippokratia.gr
Περιοδικό Ιατρικής
www.gynaikologia.gr
Dr Μιχαλόπουλος Γεώργιος – Συνεργαζόμενος Μαιευτήρας Γυναικολόγος στην Αθήνα