Η υστεροσκόπηση  είναι  μια  τεχνική  που  επιτρέπει στο γιατρό να δει μέσα στη μήτρα. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που υπάρχει υποψία παρουσίας ανατομικών ανωμαλιών στην κοιλότητα της μήτρας, όπως πολύποδεςινομυώματα ή διαφράγματα. Ως εκ τούτου είναι εξέταση που συχνά απαιτείται σε περιπτώσεις ανώμαλων αιμορραγιών, υπογονιμότητας ή ύποπτων υπερηχογραφικών ευρημάτων.

Η μέθοδος χρησιμοποιεί μια πολύ λεπτή κάμερα που περνά μέσα από τον τράχηλο και τοποθετείται εντός της μήτρας. Η επέμβαση δεν απαιτεί τομές και γίνεται αποκλειστικά κολπικά. Για διαγνωστικούς σκοπούς (διαγνωστική υστεροσκόπηση) μπορεί συνήθως να πραγματοποιηθεί χωρίς αναισθησία στο ιατρείο (office hysteroscopy) και είναι καλά ανεκτή από την πλειοψηφία των ασθενών. Αντίθετα, σε περιπτώσεις που αναμένεται η ανάγκη θεραπευτικής παρέμβασης (π.χ. αφαίρεση πολύποδα – επεμβατική υστεροσκόπηση) προτιμάται η θεραπεία υπό γενική αναισθησία στην κλινική. Και στις δυο περιπτώσεις η ανάρρωση είναι εξαιρετικά γρήγορη και η γυναίκα μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι εντός λίγων ωρών.