Υπολογίστε την !
[ovulationcalculator]
[cc-bmi onlyunits="metric" title="Δείκτης Μάζας Σώματος" bg_color= "lightblue" border_color= "black" header_footer_bg_color= "white" button_bg_color= "white" button_text_color= "black"]
[bmi theme="material" heightPlaceholder="Ύψος" weightPlaceholder="Βαρος" submit="Υπολογιστμός" result="O Δ.Μ.Σ. σας είναι %bmi%"]